Nhập từ khóa tìm kiếm
info@smarttravel.vn
0981283888

Du lịch Mù Căng Chải

Du lịch Mù Cang Chải là điểm một trong những điểm nhấn của du lịch Tây Bắc và là trọng điểm của du lịch Yên Bái. Mù Căng Chải nằm cách Hà Nội khoảng 280km nơi vốn nổi tiếng với danh thắng Ruộng bậc thang Tú Lệ. Tháng 9, khi sương bắt đầu giăng, những nương ngô rũ mình khô lá l...